Spoločnosť Frape catering s.r.o. bola založená v máji 2008 so zámerom zabezpečovať komplexný servis dodávok konvenientných potravín v oblasti gastronómie.

Náš obchodný tím pokrýva väčšinu územia SR prostredníctvom partnerských distribučných veľkoobchodov.

Cieľovou skupinou našich obchodných aktivít je:
• HOREKA (hotely, reštaurácie, kaviarne, jedálne)
• Školské stravovne (školské jedálne, domovy mládeže)
• Stravovanie v zdravotníctve (nemocnice, kúpeľné zariadenia, domovy dôchodcov a sociálnych služieb, detské domovy)
• Závodné stravovanie
• Stravovanie v armáde
• Stravovanie v Ústavoch na výkon trestu a odňatia slobody (väznice)

Úroveň našej práce a nami distribuovaných výrobkov chceme neustále skvalitňovať a popritom využiť a nadviazať na 4-ročnú skúsenosť zo zabezpečovania predaja konvenientných potravín v rámci spoločnosti Frape Slovensko

 

Frape catering s.r.o.
Hudobná 9715/7 • 917 00 Trnava
Office:
Jána Hollého 5 • 917 00 Trnava

 

 


 

Frape catering s.r.o. • Hudobná 9715/7 • 917 00 Trnava
© copyright Frape catering s.r.o